Mineur septiem

A mineur septiem

D mineur septiem

E mineur septiem

Heeft een gewoon mineur akkoord al een treurige klant, door toevoeging van de septiem wordt een en ander nog versterkt. Vooral Neil Young weet hier dankbaar gebruik van te maken.

barré »« verder