Barré

Nu wordt het echt lastig!

G majeur barré

De bedoeling is om met de wijsvinger alle 6 snaren in te drukken. Mocht dit problemen opleveren, dan kun je proberen de wijsvinger een heel klein beetje te kantelen, naar de kop van de hals toe. Niet overdrijven, echt maar een heel klein beetje. Wordt het hierdoor nog moeilijker, dan moet je het niet doen. Wel blijven proberen!

Bovenstaand akkoord is een G, omdat de 1 (de prime) van het akkoord een 'g' is. Reken het zelf maar uit. In pricipe is dit akkoord niets meer of minder dan een 'opgeschoven' E majeur akkoord. De wijsvinger neemt als het ware de functie van het kammetje over.

Zo kunnen we de C ook opschuiven:

D majeur barré

De C majeur is hier 2 vakjes opgeschoven en wordt dus een D majeur. Ook zien we hier iets waar we het eerder over hebben gehad: 6 tonen, waarvan 2 x prime, 3 x grote tertsen en 1 x kwint. En toch blijft het een D majeur, ook al is de laagste of de hoogste toon een grote terts en niet de prime.

En nu kunnen we (theoretisch gezien) echt een flinke spurt maken. Alle open akkoorden, die we hierboven hebben gezien, kunnen we ongestraft opschuiven, zolang de open snaren ook ingedrukt worden. Schuif je een Am 2 vakjes op, dan moet de losse A snaar ingedrukt worden in het 2e vakje. En als het lukt ook de dunne E snaar, maar dit hoeft niet. De toon op de dunne E snaar (fis) speel je immers al met de pink op de G snaar. Resultaat is dus een Bm:

B mineur barré

Interessant niet? En zou je een Am zonder meer 2 vakjes opschuiven, en de dunne E snaar niet spelen, maar de A snaar wel, dan speel je de tonen a - fis - b - d: Bm7! De laagste toon is weliswaar een 'a' (de septiem van 'b'), maar tezamen blijft het akkoord een Bm7. De 'grondtoon' van het akkoord is een 'b', terwijl de tonen a - fis - b - d een 'omkering' zijn van b - d - fis - a.

Deze laatste term 'omkering' komt volgens mij uit de piano-wereld. Hier zijn sommige zaken toch een stuk simpeler dan bij de gitaren: naar links is lager en naar rechts is hoger. Bovendien zit er onder elke toets een unieke toon. Op de gitaar is het 5e vakje op de dikke E snaar dezelfde toon als de losse A snaar. Conclusie: gitaar is voor hele intelligente mensen, zoals jij en ik, en piano is voor domme mensen. Om over drummers maar helemaal te zwijgen...

grondtonen »« mineur septiem