Grondtonen

Elk akkoord heeft een grondtoon. Dit is de toon waarop het akkoord is opgebouwd. Bijvoorbeeld:

C...: c - e  - g
Dmin: d - f  - a
E7..: e - gis - b - d
Gm7.: g - bes - d - f

Helemaal links staan de namen van de akkoorden. Meteen rechts daarvan staat de grondtoon. Nu zou dit stukje over akkoorden op de gitaar nog langer worden dan-ie al is, als we voor alle akkoorden in alle grondtonen een tabelletje zouden moeten maken. Daarom vervangen we de grondtonen van de akkoorden door een 'X' en de intervallen door de cijfers 1, 3, 5 enz. Moet een halve toon lager gespeeld worden, dan geef ik dat aan met een 'b'. Moet een halve toon hoger gespeeld worden, dan geef ik dat aan met een '#'. Bovenstaand lijstje wordt dan:

X...: 1 - 3 - 5
Xm..: 1 - 3b - 5
X7..: 1 - 3 - 5 - 7b
Xm7.: 1 - 3b - 5 - 7b

Het leven houdt niet op bij deze akkoorden, er zijn er veel meer.

veel akkoorden »« barré