Veel akkoorden

Kijk maar:

X9...: 1 - 3 - 5 - 7b - 9
X11..: 1 - 3 - 5 - 7b - 11
Xmaj7: 1 - 3 - 5 - 7
X7+5.: 1 - 3 - 5# - 7
X7-5.: 1 - 3 - 5b - 7 
Xdim.: 1 - 3b - 5b - 6
Xm6..: 1 - 3b - 5 - 6
X7-9.: 1 - 3 - 5 - 7b - 9b
X7+9.: 1 - 3 - 5 - 7b - 9#

enzovoort, enzovoort...

Kijken we goed naar bovenstaand lijstje, dan zien we ook de getallen 9 en 11. Welke tonen zijn dit? Antwoord: gewoon doortellen...

c - d - e - f - g - a - b - c - d - e - f
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Er zijn behalve deze notatie nog veel meer manieren om akkoorden op papier te zetten.

schemas »« grondtonen