Intervallen

Een interval is een samenklank van 2 tonen. Intervallen hebben ook een naam, die ik je toch niet wil onthouden. Als je wilt, kun je ze vergeten, maar je zult later merken, dat die namen toch wel handig zijn (ja, vader!):

 0. van a naar a   = prime
 1. van a naar ais = halve secunde
 2. van a naar b   = secunde
 3. van a naar c   = kleine terts
 4. van a naar cis = grote terts
 5. van a naar d   = kwart
 6. van a naar dis = overmatige kwart
 7. van a naar e   = kwint
 8. van a naar f   = kleine sext
 9. van a naar fis = sext
10. van a naar g   = kleine septiem
11. van a naar gis = grote septiem
12. van a naar a   = octaaf

In bovenstaand lijstje zijn we telkens van de 'a' uitgegaan, we kunnen natuurlijk ook van de b, de c of voor mijn part van de fis uitgaan, het principe blijft hetzelfde. Op naar de toonladders.

toonladders »« noten en tonen