Toonladders

Er bestaan verschillende soorten toonladders: majeur, mineur, zigeuner, dorisch, myxolidisch en nog meer rare namen. Laten we beginnen met de majeur toonladder. Deze bestaat uit de volgende tonen:

heel   heel   half   heel   heel   heel   half

Nemen we bijvoorbeeld de majeur toonladder van C, dan krijgen we:

heel   heel   half   heel   heel   heel   half
c - d  d - e  e - f  f - g  g - a  a - b  b - c

Dus: c - d - e - f - g - a - b - c, en dat is gelijk makkelijk, omdat hier alleen maar 'enkele' letters zijn.

De volgende belangrijke toonladder is de mineur toonladder. Deze bestaat uit de volgende intervallen:

heel   half   heel   heel   half   heel   heel

Nemen we bijvoorbeeld de mineur toonladder van A, dan krijgen we:

heel   half   heel   heel   half   heel   heel
a - b  b - c  c - d  d - e  e - f  f - g  g - a

Dus: a - b - c - d - e - f - g - a, en dat is alweer makkelijk, omdat hier ook alleen maar 'enkele' letters zijn.

Gelijk maar even de toonladders van de andere grondtonen (voor het gemak alleen de toonladders van de 'hele' grondtonen):

Majeur toonladders:
  1   2   3   4   5   6   7   8
A: a  - b  - cis - d  - e  - fis - gis - a
B: b  - cis - dis - e  - fis - gis - ais - b
C: c  - d  - e  - f  - g  - a  - b  - c
D: d  - e  - fis - g  - a  - b  - cis - d
E: e  - fis - gis - a  - b  - cis - dis - e
F: f  - g  - a  - bes - c  - d  - e  - f
G: g  - a  - b  - c  - d  - e  - fis - g 
Mineur toonladders:
  1   2   3   4   5   6   7   8
A: a  - b  - c  - d  - e  - f  - g  - a
B: b  - cis - d  - e  - fis - g  - a  - b
C: c  - d  - dis - f  - g  - gis - ais - c
D: d  - e  - f  - g  - a  - ais - c  - d
E: e  - fis - g  - a  - b  - c  - d  - e
F: f  - g  - gis - bes - c  - cis - dis - f
G: g  - a  - ais - c  - d  - dis - f  - g

Met deze toonladders kunnen we op een makkelijke manier akkoorden samenstellen.

akkoorden »« intervallen