Majeur

Het eerste akkoord dat we geleerd hebben, was een C majeur (c - e - g). Het volgende akkoord dat we gaan leren is de E majeur: e - gis - b.

E majeur open

Aha! Dit gaat al een stuk harder: 6 snaren i.p.v. 4 (bij het C majeur akkoord). Het lijkt bij dit E majeur akkoord misschien logischer om de 2 en de 3 om te draaien (de middelvinger en de ringvinger). Natuurlijk, als jij je daar happy bij voelt, mag dat, maar ik zou het niet aanraden. Bovenstaande vingerzetting heeft bewezen goed te zijn. Bovendien ken ik geen enkele gitarist, die het E majeur akkoord anders speelt dan bovenstaand. Behalve dan Ritchie Havens in Woodstock in de jaren '60. Maar die speelde vals: hij had de snaren van zijn gitaar al zo gestemd, dat hij zonder een snaar in te drukken al een majeur akkoord speelde. Kijk maar naar de film Woodstock. Ja, zo kan ik het ook!

Heb ik inmiddels je vertrouwen te pakken, dan gaan we nu in sneltreinvaart de overige basis majeur akkoorden behandelen.

D majeur open

G majeur open

A majeur open

F majeur open

Deze laatste, de F majeur, is wat lastiger dan de vorige akkoorden. Het is namelijk de bedoeling om 2 snaren in 1 vakje met 1 vinger tegelijk in te drukken. Kan dat? Ja, dat kan. Het vergt wat meer oefening dan de andere akkoorden, maar de aanhouder wint.

De oplettende lezer zal het niet ontgaan zijn, dat 1 akkoord nog ontbreekt in het rijtje: namelijk de B majeur. Dat komt, omdat alle tot nu toe getoonde akkoorden behoren bij de open akkoorden. Eigenlijk hoort de F hier ook niet bij, maar ik heb hem er toch bij gezet. Voor mij hoort de F bij de open akkoorden.

Wat zijn open akkoorden? Dat zijn akkoorden, waarbij ook losse cq open snaren gespeeld worden. Het zijn dus geen akkoorden, die je zonder meer 1 of meerdere vakjes 'op kunt schuiven' richting de body van de gitaar. En meteen haast ik me weer te zeggen, dat dat natuurlijk prima kan (luister maar naar het intro van `Saturday Night'' van Herman Brood). Maar zo'n akkoord behoort niet meer tot de basis akkoorden waar we nu mee bezig zijn.

We hebben nu dus gehad: de basis majeur akkoorden van: A, C, D, E, F en G. Al eerder was sprake van majeur en mineur toonladders. Wel, net als er majeur akkoorden zijn, zijn er ook mineur akkoorden.

mineur »« techniek