Mineur

A mineur open

D mineur open

E mineur open

Bij de open akkoorden zitten maar 3 mineur akkoorden: A mineur, D mineur en E mineur. Hierbij is dus de 2e toon bij elk akkoord een halve toon lager: van grote terts naar kleine terts. Deze toon geeft het akkoord iets droevigs, het leven zit even niet mee, niks dan kommer en kwel. Dit in tegenstelling tot de grote terts, welke een akkoord een blije klank meegeeft, het is lente!

Tot nu toe hebben we alleen akkoorden gezien met 3 tonen: 1 - 3 - 5. Er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel akkoorden met veel meer tonen. Daarvan laten we nu een paar akkoorden zien, die 4 tonen hebben: de septiem akkoorden.

septiem »« majeur