Begeleiden

Iedere gitarist komt waarschijnlijk wel ooit op het punt, dat hij, al dan niet met jaloerse blikken naar de zanger, er van overtuigd is dat hij ook wat te zeggen heeft. Avond na avond akkoorden raggen omdat de levensbeschouwelijke teksten van de zanger alle aandacht vragen, begint te vervelen.

"Ik hou van jou", "Wat ik zeggen wou", "In de koelkast heerst kou" en andere tenenkrommende wrochtsels ten spijt, komt het moment dat je met enkele rake tonen de blikken en harten van de meisjes in het publiek kunt pakken (of jongens; wat jij wilt). En terecht. In de hierarchie van de muziek staat de gitarist nou eenmaal op eenzame hoogte. Iedereen die iets anders beweert, snapt er geen bal van.

taalkundig »« inleiding