Notenkeuze

Iemand vroeg mij eens: "Bij een C-akkoord (c-e-g), mag je dan alleen de noten c, e en g spelen?" Natuurlijk mag dat, maar het wordt op den duur wel een beetje saai. Je kunt bij elke akkoord iedere noot spelen. Zolang er wat zinnigs uitkomt, is het goed. Klinkt het leuk, dan is het nog beter. Vinden andere mensen het ook mooi, dan is dat het beste. Uiteindelijk moeten zij er ook naar luisteren, niet alleen jij.

Natuurlijk: een hele solo alle noten een vakje hoger pakken dan de toonsoort van het nummer is misschien een geniale vondst. De kans is echter groot dat het publiek het niet begrijpt en je aankijkt met een blik van: "Ok. Het is een alien. Maar wat bedoelt hij nou?". Het is dus raadzaam zo nu en dan terug te komen in de juiste toonsoort. Maar wat is de juiste toonsoort?

toonsoort »« improvisatie