Toonsoort

Ieder liedje heeft, of beter gezegd: staat in, een bepaalde toonsoort: C majeur, A mineur, dat soort dingen. Dat hoeft zeker niet het 1e akkoord te zijn. Wel bijna altijd het laatste akkoord. Dan moet het wel een akkoord zijn wat duidelijk het einde aangeeft. Het liedje is uit, er is gezegd wat er gezegd moest worden en we gaan verder met een ander liedje. Een septiem-akkoord leent zich hier niet voor. Een septiem-akkoord stelt een vraag. Het antwoord ligt in de toonsoort van het liedje. Eindigt een liedje wél in een septiem-akkoord, dan is dat een open einde. Het publiek heeft nog wat om over na te denken thuis. Het leven kent vragen zonder antwoorden.

En wat als een liedje een fade-out heeft? (Een fade-out is als aan het eind van het liedje alles zachter gaat. Tot aan stil). Dan zet je gewoon bij elk akkoord de cd stop en als je denkt: "Ja, het is me allemaal duidelijk", dan heb je de goede toonsoort. Nu heb je de toonsoort te pakken. Maar welke tonen soleer je daarbij? Je mag elke toon spelen die je wilt, maar er bestaan ook toonladders, die een bepaalde houvast bieden.

bluestoonladder »« notenkeuze